27/05/2020 05:34
(Baohatinh.vn) - 5 tháng đầu năm, Hà Tĩnh xây dựng NTM trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, với sự tập trung nỗ lực cao của các cấp, ngành và Nhân dân, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]