25/08/2019 05:17
(Baohatinh.vn) - Hoạt động này đã được nhóm Zero Waste Hà Tĩnh duy trì thường xuyên 1 tuần 1 lần tại các địa điểm trên bãi biển Quỳnh Viên (Thạch Hà), để môi trường được xanh và sạch hơn. Thông qua đó, nhóm bạn trẻ kêu gọi mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường một cách bền vững.
Ngân Giang – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]