09/05/2022 05:17
(Baohatinh.vn) - Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn có lịch sử hình thành từ lâu đời, xuất phát từ tín ngưỡng tâm linh thờ đức Ngư Ông (cá voi) của ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Đây là hoạt động có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của ngư dân vùng Cửa Nhượng.
Huy Tùng - Ngân Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]