01/02/2023 05:24
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung hoàn tất các phần việc để tổ chức lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm 2023 đảm bảo trang trọng, có tính giáo dục cao với các hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn.
Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]