01/11/2018 10:27
(Baohatinh.vn) - Để có được một công việc như mong muốn ở tất cả mọi lĩnh vực không thể thiếu trong những điều kiện tiên quyết - tiếng Anh. Thế nhưng, liệu học sinh Hà Tĩnh nói tiếng Anh đã thực sự chuẩn hay chưa?
Ngân Giang - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]