25/04/2020 09:53
(Baohatinh.vn) - Đánh bắt hải sản trái quy định, nhất là dùng lưới điện khai thác tận diệt ngư trường trên địa bàn Hà Tĩnh đang là thực trạng đáng báo động, rất cần những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]