21/01/2019 23:11
(Baohatinh.vn) - Tình hình trật tự an toàn giao thông trong năm 2018 đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí, song, tình trạng vi phạm còn diễn ra khá phức tạp, cần có giải pháp khắc phục trong năm 2019.
Lê Tuấn - Đức Thiện

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]