26/12/2019 14:54
Bhutan là nước duy nhất trên thế giới không đo sự phát triển của đất nước bằng tổng sản phẩm quốc nội mà bằng chỉ số hạnh phúc của người dân.
Theo VTV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]