04/04/2020 06:18
(Baohatinh.vn) - Tập thể dục thể thao nơi công cộng, chen nhau chọn thực phẩm ở chợ..., một bộ phận người dân TP Hà Tĩnh đã không thực hiện đúng quy định hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách 2m nếu phải giao tiếp theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Ngân Giang – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]