11/09/2018 10:58
Người dùng có thể gắn thiết bị vào bất cứ bề mặt nào, mang theo bên người hoặc sử dụng như cục sạc dự phòng.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]