08/09/2021 14:18
(Baohatinh.vn) - Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ra mắt sáng 8/9 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.
Anh Tấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]