08/10/2021 05:33
(Baohatinh.vn) - “Vạn sự khởi đầu nan” nhưng với quyết tâm cao, sự tâm huyết, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh sẽ là tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]