06/01/2022 05:57
(Baohatinh.vn) - Sau 3 năm triển khai, chương trình OCOP ở Hà Tĩnh bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, gia tăng giá trị sản phẩm.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]