19/05/2022 13:58
(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh mới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, cả hệ thống chính trị phải thể hiện quyết tâm cao, đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể để khơi dậy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; khơi dậy ý chí, khát vọng của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]