06/12/2021 09:14
Thiếu ngủ thường xuyên có thể làm tê liệt việc đưa ra quyết định và dẫn đến thảm họa, do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt chú trọng vấn đề giấc ngủ đối với binh sĩ của mình.
Theo QĐND

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]