01/06/2023 15:08
(Baohatinh.vn) - Tại các điểm thi ở Can Lộc, Thạch Hà (Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án đảm bảo an toàn cơ bản được hoàn thiện, đặc biệt là việc bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng thi...
Anh Tấn – Đình Nhất

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]