15/09/2023 09:21
(Baohatinh.vn) - Cứ vào tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, những người thợ khoan giếng lại tất bật công việc của mình. Với sự đầu tư máy móc hiện đại, trong vòng 24h, mỗi tốp thợ 5 người có thể hoàn thiện 2-3 chiếc giếng khoan.
Anh Tấn – Đình Nhất

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]