20/07/2021 16:06
(Baohatinh.vn) - Thiếu hệ thống cung cấp nước sạch không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của người dân mà còn “cản bước” hành trình xây dựng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]