10/12/2022 13:04
(Baohatinh.vn) - Năm 2022, nền kinh tế thế giới và ngành thép liên tục gặp khó khăn và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) cũng chịu ảnh hưởng lớn, song, doanh nghiệp vẫn nỗ lực chăm lo cho đời sống của người lao động.
Thu Trang - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]