28/11/2023 15:25
(Baohatinh.vn) - Phát động phong trào thi đua, lãnh đạo MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai, khích lệ nhân dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Anh Tấn - Kiều Minh

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]