20/10/2019 05:21
(Baohatinh.vn) - Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong đô thị luôn là mục tiêu quan trọng được thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) tập trung thực hiện hiệu quả, góp phần đưa vùng biên giới phía Tây Hà Tĩnh ngày càng sạch đẹp, văn minh.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]