17/09/2021 06:23
(Baohatinh.vn) - Trung tâm giám sát và điều hành thông minh (IOC- Intelligent Operation Center) tỉnh Hà Tĩnh có khả năng giám sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng phân hệ quản lý dữ liệu thống kê nhằm xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh.
Ngân Giang - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]