16/08/2021 14:32
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nêu rõ: quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo môi trường, sản xuất kinh doanh phải đảm bảo đúng pháp luật.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]