10/08/2022 21:04
(Baohatinh.vn) - Chiều 10/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 18 cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]