07/08/2018 22:06
(Baohatinh.vn) - Kết luận hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả, thiết thực các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm.
Nam Giang – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]