31/05/2021 14:34
(Baohatinh.vn) - Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã biểu dương 67 điển hình tiên tiến (30 tập thể, 37 cá nhân).
Anh Tấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]