14/01/2019 14:16
(Baohatinh.vn) - Kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng 2019, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Hà Tĩnh là muốn kinh tế phát triển bền vững cần tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, nhất là trong tình hình mới.
Anh Tấn – Đức Thiện

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]