11/11/2022 20:48
(Baohatinh.vn) - Các nghị quyết được Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thông qua là những nội dung cụ thể hoá các chủ trương, quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Lê Tuấn - Thùy Dương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]