06/05/2022 14:52
(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. Tham dự cuộc thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp tiêu chí của cuộc thi.
P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]