17/06/2022 12:13
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát có vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.
Lê Tuấn - Nam Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]