24/01/2021 09:37
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang duy trì nghiêm chế độ trực, lên phương án bảo vệ an toàn địa bàn để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
PV-CTV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]