09/12/2021 13:56
(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng diễn ra sáng nay (9/12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu tự giác làm trước, làm nghiêm túc các kết luận, quy định của Trung ương
Anh Tấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]