05/01/2023 19:30
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp ở Hà Tĩnh phải chủ động nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.
Anh Tấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]