26/03/2021 05:21
(Baohatinh.vn) - Để phát triển nhanh, bền vững, thành phố cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và triển khai quy hoạch; tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số; tạo cơ chế thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược; chú trọng liên kết vùng...
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]