17/07/2020 06:04
(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đặt ra mục tiêu tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân, xây dựng thị xã trở thành thành phố vào năm 2025.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]