20/05/2020 05:22
(Baohatinh.vn) - Ổn định cơ cấu nhân sự ngay khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yếu tố để tạo nên sự thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại các xã mới sáp nhập ở Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]