17/10/2021 15:12
(Baohatinh.vn) - Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 về hướng dẫn chuyên môn trong đó đưa ra 3 tiêu chí đánh giá dịch. Báo Hà Tĩnh giới thiệu hướng dẫn phân loại và phạm vi đánh giá cấp độ dịch.
P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]