07/08/2020 15:17
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mới đây đã kêu gọi những bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh hiến tặng huyết tương để truyền và điều trị cho các bệnh nhân nặng.
Theo VTV

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]