Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lộc Hà đã đoàn kết vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng quê hương phát triển nhanh, toàn diện, đúng định hướng, qua đó góp phần tạo tiền đề vững chắc để huyện mới tiếp tục vươn lên...

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lộc Hà đã đoàn kết vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng quê hương phát triển nhanh, toàn diện, đúng định hướng, qua đó góp phần tạo tiền đề vững chắc để huyện mới tiếp tục vươn lên...

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo huyện Lộc Hà ra đồng động viên nhân dân sản xuất đầu năm 2019

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Lộc Hà luôn đặc biệt quan tâm đến giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với việc chăm lo bổ sung nguồn lực cho Đảng (kết nạp mới 520 đảng viên) thì huyện cũng đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về công tác tuyển dụng, điều động, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Bên cạnh đó, công tác sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn đã giúp tinh giản được hàng chục đầu mối, hàng trăm cán bộ các cấp nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn vinh danh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua nên Lộc Hà ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến.

Cùng với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhiệm kỳ qua, Lộc Hà đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó, không chỉ tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên mà còn góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Trong nhiệm kỳ, huyện đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng cơ sở, 192 đảng viên (5 huyện ủy viên, 19 đảng ủy viên, 23 chi ủy viên)…

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Đường lớn đã mở, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Hà đang chung sức, đồng lòng hướng tới tương lai tương sáng, giàu đẹp

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Quê hương Lộc Hà rợp bóng cơ hòa mừng ngày hội lớn...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức để vận động, tập hợp hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả làm việc. Ngoài ra, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định 890-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… cũng đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn.

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH ở Lộc Hà đã được thực hiện kịp thời, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả. Theo đó, bức tranh kinh tế diễn ra sôi động, có nhiều điểm nhấn với đà tăng trưởng bình quân đạt 13,43%/năm, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng qua các năm và đạt 5.229 tỷ đồng. Trên từng lĩnh vực đều có dấu ấn khá rõ nét với nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 5,8%, tổng giá trị sản xuất 1.077 tỷ đồng; CN-TTCN tăng trưởng 15,3%, cho giá trị đạt 2.352 tỷ đồng; TM-DV, du lịch tăng trưởng 17,1%, cho giá trị đạt 18.000 tỷ đồng.

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Nhiều công trình ý nghĩa, nhiều phần việc tốt đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân Lộc Hà thực hiện để dâng lên đại hội Đảng các cấp

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Làng chài Thạch Kim sầm uất trong nắng sớm

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Trong xây dựng NTM, Lộc Hà luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, có những cách làm sáng tạo để đạt được những thành tựu nổi bật. Toàn huyện đã huy động được 2.459 tỷ đồng để thực hiện, trong đó, ngân sách nhà nước 419 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 1.205 tỷ đồng, vốn tín dụng 325 tỷ đồng, còn lại là các nguồn hợp pháp khác. Từ nguồn lực trên, đã giúp xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn với 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, 20 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 235 vườn mẫu đạt chuẩn, 574 mô hình sản xuất cho thu nhập cao, có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao cấp tỉnh...

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Lễ hội Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi. Ảnh: Huy Tùng

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Lộc Hà luôn quan tâm đến hát huy các giá trị truyền thống gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm đúng mức để có sự phát triển toàn diện, tương xứng với phát triển kinh tế. Theo đó, phong trào toàn dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới được triển khai sâu rộng, nếp sống văn minh được thực hiện rộng rãi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra thường xuyên. Chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn được củng cố, nâng cao; cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư đáp ứng nhu cầu dạy học; chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; QPAN, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc...

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Lộc Hà sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp để đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,8%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách đạt 400 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả nhiệm kỳ 16.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất đạt 125 triệu đồng/ha; thành lập mới ít nhất 85 doanh nghiệp, 70 HTX; xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn đô thị văn minh, có 6 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu, 66 khu dân cư kiểu mẫu, có ít nhất 400 vườn mẫu đạt chuẩn…

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, “tiếp sức” là tình yêu lao động, ham học hỏi, dám nghĩ dám làm của người dân Lộc Hà nên trên địa bàn ngày càng có nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, cuộc cuộc sống của Nhân dân thêm phần ấm no, sung túc...

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Lộc Hà sẽ vươn ra biển lớn bằng kinh tế biển. Ảnh: Huy Tùng

Đảng bộ và Nhân dân Lộc Hà cũng sẽ tập trung phấn đấu: mỗi năm giảm 0,5-0,75% hộ nghèo, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động; 100% địa phương đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 11 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 23 trường mức độ 2; 100% làng đạt danh hiệu văn hóa, trên 92% gia đình văn hóa; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; kết nạp 80 đảng viên mới/năm. Hằng năm có trên 80% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 20% số đảng bộ, chi bộ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Dự án Vinpearl Cửa Sót là điểm nhấn trong bức tranh vươn lên của vùng ven biển huyện mới Lộc Hà. Ảnh: Huy Tùng

Đặc biệt, Lộc Hà đã xác định và quyết tâm thực hiện tốt 3 khâu đột phá là: Tập trung hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển ngành TM-DV, du lịch để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng KHKT vào sản xuất, gắn với xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất…

Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

Với nền tảng sẵn có, quyết tâm chính trị cao, chiến lược được hoạch định rõ ràng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lộc Hà sẽ vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp và chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu nổi bật trong tương lai.

Nguyễn Thế Hoàn

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

Ảnh, video: PV - CTV

Thiết kế: Thành Nam

3:12:08:2020:07:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM