Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Vượt qua khó khăn, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cùng nhau đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên biến thách thức thành thời cơ. Đó chính là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Vượt qua những khó khăn của huyện miền núi “chảo lửa, túi mưa”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cùng nhau đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên biến thách thức thành thời cơ. Đó chính là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Xác định đoàn kết, trước hết là đoàn kết, thống nhất trong Đảng chính là sức mạnh lớn nhất để đưa huyện nhà vượt khó đi lên, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hương Khê đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Video: Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân nói về những mũi đột phá trong nhiệm kỳ tới

Gắn với tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, kỷ niệm 150 năm thành lập huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời kỳ mới cho cán bộ, đảng viên; giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ trẻ.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan mô hình trồng bưởi tại xã Gia Phố, Hương Khê (tháng 9/2018)

Cùng với đó, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; củng cố, kiện toàn các tổ chức yếu kém; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chăm lo công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 675 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thị trấn Hương Khê phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2020.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương tạo sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã thực hiện sáp nhập xã Phương Điền, Phương Mỹ thành xã Điền Mỹ; sáp nhập 17 thôn, tổ dân phố; tiếp tục giảm 3 trường học, 3 trung tâm; giảm 106 biên chế cán bộ, công chức; giảm 316/2.072 viên chức; 163 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (48,1%) và 1.064/2.618 cán bộ thôn, tổ dân phố ...

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã vận động nhân dân hiến trên 400.000 m2 đất, huy động trên 115.800 triệu đồng và 518.000 ngày công lao động xây dựng NTM, đô thị văn minh; vận động 29.915 triệu đồng “Quỹ vì người nghèo”, quỹ cứu trợ; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.131 nhà ở cho hộ nghèo… Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 5%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,25%.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, thu nhập bình quân đầu người của Hương Khê chỉ đạt 27,8 triệu đồng/năm, nhưng đến nay con số đó đã tăng lên 44,7 triệu đồng. Cuộc sống Nhân dân huyện nhà đang từng bước khởi sắc. Có được kết quả này cốt ở tinh thần “chung lưng đấu cật” của toàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện đã kịp thời “kích cầu” bằng việc ban hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ năm 2015 - 2019, tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đạt hơn 163,6 tỷ đồng.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Văn hóa dân tộc Chứt (xã Hương Liên, Hương Khê) được lưu giữ, bảo tồn.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Huyện cũng chú trọng xây dựng nhãn hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ “đặc sản” bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích và thu nhập cho người dân. Đến hiện tại, toàn huyện có 3.169 mô hình cho giá trị sản xuất trên 100 triệu đồng/năm. Toàn huyện có 2.719 ha bưởi Phúc Trạch, giá trị sản xuất đạt 739,5 tỷ đồng/năm (tăng 559,5 tỷ đồng so với năm 2015); 2.057 ha cam các loại, giá trị sản xuất 354,7 tỷ đồng/năm (tăng 260,7 tỷ đồng so với năm 2015). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 2.847,5 tỷ đồng.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Nhiều mô hình mang lại thu nhập cao cho người dân Hương Khê.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, đến nay, toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn NTM (tăng 9 xã so với năm 2015), trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xây dựng thành công 61 khu dân cư mẫu, 699 vườn mẫu đạt chuẩn; có 13 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Thị trấn Hương Khê quyết tâm đến cuối năm 2020 đạt chuẩn văn minh đô thị. Xã Hương Trà trở thành điểm sáng NTM để các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Hương Khê đã xây dựng được hệ thống hạ tầng đồng bộ

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, huyện phê duyệt 253 công trình, dự án, huy động nguồn lực đạt trên 10.007 tỷ đồng góp phần tạo nên kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Bước sang nhiệm kỳ mới kiên định với phương châm “Dân chủ - đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng huyện có kinh tế phát triển theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến lâm sản, nông sản, dịch vụ, thương mại phát triển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên; xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, thị trấn đạt đô thị văn minh.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể như: giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 142 triệu/ha đất trồng trọt; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 170 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm trên 11.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 67 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 97%; bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%... Huyện đạt chuẩn NTM năm 2024; có 5-6 xã đạt NTM nâng cao; 2 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Nam Trà, xã Hương Trà.

Cùng với đó, phấn đấu mỗi năm kết nạp trên 150 đảng viên; hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ hoạt động hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Xác định đột phá về nông nghiệp, Hương Khê quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thác Vũ Môn (xã Phú Gia, Hương Khê) có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái...

Dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng tin rằng với sự đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hương Khê sẽ sớm chạm đích huyện NTM và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

nội dung: Đinh Hữu Tân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy

Ảnh, VIDEO: PV-CTV

thiết kế: Thành nam

4:06:08:2020:05:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM