Từ khóa: "anh hùng Nguyễn Tri Ân"

3 kết quả

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

55 năm đã trôi qua nhưng trong ký ức những người công nhân giao thông, thanh niên xung phong anh hùng, chuyện phá bom, mở đường máu cho đường thông, xe ra tiền tuyến ở Ngã Ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) như vừa mới hôm qua.