Từ khóa: "Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh"

6 kết quả

Phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Hội thảo đã cung cấp một bức tranh rõ nét hơn về những đóng góp thiết thực của Phật giáo trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy sự đóng góp thiết thực và toàn diện của Phật giáo cho công cuộc hiện đại hoá nông thôn ở Hà Tĩnh. 
65 năm đồng hành thực hiện tốt chính sách tôn giáo

65 năm đồng hành thực hiện tốt chính sách tôn giáo

Trải qua 65 năm hoạt động, với sự nỗ lực và phấn đấu của nhiều thế hệ làm công tác tôn giáo, ngành Quản lý Nhà nước (QLNN) về tôn giáo Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.