Các địa phương rà soát, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tháng 5; kế hoạch xây dựng nông thôn mới thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng; đánh giá khoa học kết quả sản xuất vụ xuân; đánh giá, dự báo chăn nuôi; cập nhập, hoàn thiện Đề án “Mỗi xã mỗi sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast