Cách ly toàn xã hội: Người dân có được ra khỏi nhà không?

Chia sẻ với báo chí để lý giải rõ hơn các yêu cầu trong Chỉ thị vừa được Thủ tướng ban hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Người phát ngôn Chính phủ đã khẳng định yêu cầu cách ly xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast