Cẩm Xuyên nỗ lực phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ tuần hoàn, nông nghiệp sạch. Đây là những “hạt nhân” quan trọng để xây dựng các chuỗi kinh tế nông thôn tuần hoàn, an toàn, thân thiện, sinh thái, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast