Từ khóa: "cất bốc tìm kiếm hài cốt liêt sỹ"

10 kết quả

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Đội Quy tập mộ liệt sỹ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vừa báo tin vui khi tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào. Trong đó, có câu chuyện cảm động về việc tìm thấy 5 hài cốt liệt sỹ ở một hang đá nằm trong núi sâu ở tỉnh Bolikhămxay.