Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Nếu trúng cử, tôi sẽ cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất, tham mưu với tỉnh những vấn đề liên quan đến phát triển TX Hồng Lĩnh theo đúng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII đã đề ra.

Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8 - TX Hồng Lĩnh)

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình thực hiện tốt chương trình hành động cụ thể như sau:

Cùng với Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thị xã Hồng Lĩnh, phấn đấu đưa thị xã trở thành đô thị loại 3 trong thời gian tới. Giữ ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, kinh tế- xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được chăm lo, ngày càng được nâng cao.

Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh tư liệu)

Tích cực cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh đề xuất, tham mưu với tỉnh những vấn đề liên quan đến phát triển TX Hồng Lĩnh theo đúng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII đã đề ra. Tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

- Tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh, ban hành các chính sách có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vừa đảm bảo tính chiến lược lâu dài, nhưng cũng vừa giải quyết được những vấn đề mà hiện nay cử tri đang hết sức quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

- Đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát giúp cho HĐND tỉnh và các đại biểu có những quyết định đúng đắn, chính xác khi quyết nghị những nội dung kỳ họp đặt cũng như nắm bắt tình hình thực tiễn để thảo luận tại kỳ họp.

Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh đang trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc của tỉnh (Ảnh tư liệu).

- Cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã sẽ đưa ra những giải pháp, tích cực thảo luận các nội dung liên quan đến thị xã tại các diễn đàn của HĐND tỉnh, để tiếp tục khơi dậy, phát huy được tiềm năng, lợi thế, khắc phục những khó khăn; thúc đẩy kinh tế, xã hội của thị xã phát triển, nhất là thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; quy hoạch và phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.... Đồng thời, kiến nghị, đề xuất, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các cấp, các ngành liên quan để xây dựng thị xã, xây dựng các phường, xã ngày càng phát triển toàn diện, đồng đều.

BHT

3:19:05:2021:05:29

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM