Góp sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, dù công tác ở cương vị nào tôi cũng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trau dồi phẩm chất đạo đức, có phong cách làm việc khoa học; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân...

Góp sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Góp sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Góp sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy - Thủ trưởng Cơ quan Huyện ủy Hương Khê (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 13, huyện Hương Khê)

Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi dù công tác ở cương vị nào, lĩnh vực nào cũng phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, gương mẫu; có phong cách làm việc khoa học, gần gũi, thân thiện; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân.

Góp sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Bà Từ Thị Hòa kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng dịch tại các chốt chặn khu vực biên giới huyện Hương Khê.

Quý III/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, tôi sẽ cùng các đồng chí trong BTV, BCH nghiên cứu, tìm các giải pháp hữu hiệu, phù hợp với đặc thù huyện Hương Khê để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với huyện Hương Khê, để mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trở thành hiện thực sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Bởi vậy, nếu được làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng các đại biểu trong tổ và BTV Huyện ủy kiến nghị, đề xuất HĐND, UBND tỉnh xem xét để có các chủ trương, cơ chế hỗ trợ đặc thù cho Hương Khê.

Tôi cũng sẽ sắp xếp công việc khoa học để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Đặc biệt, tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu để thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan hữu quan đề nghị xem xét, trả lời, nhất là những vấn đề về an sinh xã hội, quan tâm các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, người già cả, neo đơn; tiếp tục quan tâm đến đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu dân cử; làm tốt nhiệm vụ là người chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời đến cử tri và Nhân dân; động viên người dân tích cực tham gia bằng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.

BHT

4:20:05:2021:15:30

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM