Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

Tôi sẽ tập trung trí tuệ để cùng với tập thể lãnh đạo HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Phạm Xuân Phú - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 13 - Hương Khê.

Tôi ý thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra.

Nếu được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt các nhiệm vụ:

1. Tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; đặc biệt là tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từ đó tham gia ý kiến tại các diễn đàn HĐND nhằm phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII.

2. Kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, đấu tranh chống các tiêu cực, tai, tệ nạn xã hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia hoạt động quản lý nhà nước.

3. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tiếp xúc cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân; thu thập và phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước hữu quan.

4. Trên cương vị công tác được giao hiện nay, tôi sẽ tập trung trí tuệ để cùng với tập thể lãnh đạo HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó tập trung trọng tâm vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đồ dùng học tập cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Thịnh (xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên). Ảnh tư liệu

5. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Khê phối hợp với lãnh đạo địa phương tích cực đề xuất, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ, đầu tư nguồn lực hơn nữa cho địa phương. Chú trọng khai thác tiềm năng về đất đai, tài nguyên, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết phát triển các sản phẩm, có lợi thế, phát triển mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và phát triển chăn nuôi… như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

BHT

5:21:05:2021:14:06

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM