Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

Tôi xác định phải nêu cao trách nhiệm, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực ở địa phương, kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 2 - huyện Kỳ Anh)

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy giới thiệu là đại diện cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn trước cấp ủy, trước cử tri và Nhân dân toàn tỉnh. Vì vậy, tôi xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực ở địa phương, kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng phát biểu , giao nhiệm vụ cho tân binh trong lễ giao nhận quân 2/2021 tại Kỳ Anh (Ảnh tư liệu)

Nhiệm kỳ vừa qua, Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, huyện Kỳ Anh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường biển, của thiên tai. Mặc dù vậy, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đã nỗ lực vươn lên đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong những thành tựu chung của tỉnh nhà. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển trong tình hình mới, huyện nhà vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế; còn nhiều những vấn đề đang được cử tri quan tâm đề đạt và yêu cầu chính quyền các cấp sớm có giải pháp khắc phục.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, vai trò của một người đại biểu dân cử, cùng với Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết cấp ủy các cấp; tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hiệu quả với mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển vững chắc và đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh. Huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu 100% số xã của huyện đạt chuẩn trong năm 2021, huyện đạt chuẩn trong năm 2023. Làm tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy cán bộ, cải cách hành chính, tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quản lý nhà nước, nhất là trên lĩnh vực đất đai nhằm phục vụ tối đa nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, của Nhân dân.

Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng kiểm tra việc tiêm vắc-xin tại thôn Trung Hà, xã Lâm Hợp (đầu tháng 4/2021).

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian để tiếp xúc cử tri; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân. Tham gia các hoạt động giám sát, thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện, kiến nghị và tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân theo thẩm quyền.

BHT

4:20:05:2021:05:14

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM